LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ ĐẠI HOA

Địa chỉ: Khánh Vân – Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243.376.8688 – 0243.260.3319 – 02433768692